Tietosuojaseloste

Puhenyt.fi:n asiakkaiden henkilötietojen käsittely sekä markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Tietojen käsittely lyhyesti

 • Keräämme henkilötietojasi, kun asioit Puhenyt.fi –verkkopalvelussamme. Tietosi tallennetaan esimerkiksi silloin kun tilaat uutiskirjeen, osallistut markkinointikampanjaan tai kyselytutkimukseen tai olet yhteydessä asiakaspalveluumme.
 • Käsittelemämme tiedot ovat sellaisia, joita annat uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.
 • Käsittelemme henkilötietojasi tarjotessamme sinulle asiakaspalvelua ja lähettäessämme asiakasviestintää tai markkinointimateriaalia.
 • Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi kaikessa suorittamassamme käsittelyssä. Emme käsittele sinuun suoraan yhdistettävissä olevia tietoja, ellei se ole välttämätöntä käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.
 • Voit itse vaikuttaa siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Ks. kohta Mitä oikeuksia sinulla on.

Kuka käsittelee henkilötietojasi

käsittelee henkilötietojasi, kun käytät Puhenyt.fi:n tarjoamia palveluita.

Keneen voit olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä asioissa

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä:

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja.

Perustiedot, kuten

 • Sähköpostiosoite

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten

 • asiakkuuden alkupäivämäärä
 • tieto uutiskirjeen tilaamisesta
 • reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, sinuun kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot,
 • suoramarkkinointiluvat ja kiellot,
 • selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä selaimellesi lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot (esim. miltä sivulta olet saapunut palveluumme, mitä selainta käytät tai milloin ja mitä palvelun osiota olet selannut).

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi

Henkilötietojasi käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten tietojesi ylläpitoon, tietojesi tarkastamiseen ja asiakasviestintään sekä asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen.

Keräämme ja käsittelemme ainoastaan sähköpostiosoitteesi, jotta voimme lähettää sinulle suoramarkkinointiviestejä Brevo sähköpostimarkkinointialustan kautta. Tämän toimenpiteen tavoitteena on tarjota sinulle räätälöityjä ja kiinnostuksesi mukaan kohdennettuja tarjouksia ja uutisia. Olemme erittäin tarkkoja siinä, että emme kerää, käsittele tai jaa mitään muita henkilötietoja.

Olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi ja varmistamaan, että sähköpostiosoitteesi käsitellään aina turvallisesti ja luottamuksellisesti Brevo sähköpostimarkkinointialustan kautta suoritetun viestinnän yhteydessä.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme tietojasi haluamiesi palveluiden toimittamiseksi ja asiakkuutta koskevien sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella sekä lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, kun pyydämme sinulta markkinointilupaa suoramarkkinoinnin ja uutiskirjeen lähettämiseksi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ilmoittamalla asiasta [email protected].

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille kolmansille.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

 • IT-järjestelmätoimittajille
 • Internetpalveluihin liittyvien palveluiden toimittajille
 • Tallennustilapalveluiden toimittajille
 • Viestintäpalveluiden toimittajille
 • Analysointipalveluiden toimittajille

Siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan?

Pyrimme pääsääntöisesti käsittelemään ja luovuttamaan tietoja vain EU:n sisäpuolella. Joissain tilanteissa, kuten tietojen pilvitallennus (esim. Google Cloud) tai markkinoinnin ja analytiikan palveluntarjoajat (esim. Google Analytics), tietoja saatetaan kuitenkin siirtää EU:n ulkopuolelle. Mikäli siirrämme tietoja EU:n ulkopuolelle, varmistamme että henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu tietosuojalainsäädännön edellyttämiä riittäviä suojakeinoja käyttäen.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Pääsääntöisesti säilytämme tietojasi vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen ajan.

Koska keräämme vain sähköpostiosoitteen suoramarkkinointia varten, säilytämme sitä kunnes peruutat tai pyydät meitä poistamaan tiedot. Peruutuksen voi tehdä sähköpostissa olevan linkin avulla. Poistamme säännöllisesti ei-aktiivisia uutiskirjetilaajia, esimerkiksi, jos käyttäjä ei ole avannut markkinointiviestejä 2 vuoteen.

Kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytämme kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Voit käyttää alla lueteltuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sähköpostilla [email protected]

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai 
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämisen voit estää klikkaamalla viesteissä olevaa linkkiä peruuta markkinointiviestien tilaus.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

Mistä saamme henkilötietosi?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta, kun asioit Puhenyt.fi verkkosivuilla muun muassa internetlomakkeesta ja muista sähköisistä palveluista. Tietojasi voidaan kerätä myös osallistuessasi järjestämiimme markkinointikampanjoihin.

Kuinka varmistamme tietoturvan henkilötietojen käsittelyssä?

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme ja alikäsittelijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja tehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta aika ajoin.