Suoramarkkinointikielto – Tiedä nämä 5 asiaa

Suoramarkkinointi ja puhelinmyynti ovat molemmat tapoja tavoittaa asiakkaita ja tarjota heille tuotteita tai palveluita. Suoramarkkinointi tarkoittaa yleensä suoraa viestintää asiakkaalle tarjotun tuotteen tai palvelun myynninedistämiseksi.

Puhelinmyynti puolestaan tarkoittaa puhelimen välityksellä tapahtuvaa myyntityötä. Molempia menetelmiä käytetään yleisesti erilaisten yritysten toiminnassa, mutta niiden käyttö on myös rajoitettu lainsäädännön nojalla.

1. Suoramarkkinointi ja puhelinmyyntikiellot

Suomessa on olemassa lainsäädäntö, joka rajoittaa suoramarkkinointia ja puhelinmyyntiä. Tämä lainsäädäntö perustuu EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sekä kansallisiin lakeihin, kuten henkilötietolakiin ja markkinointilakiin.

⭐ Tilaa tarjoukset ja säästä!

2. Puhelinmyyntikiellon perusteet

Puhelinmyyntikiellon tarkoituksena on suojata asiakkaita luvattomilta puhelinsoitoilta ja estää asiakkaiden tahattomia tai luvattomia yhteydenottoja. Puhelinmyyntikiellon perusteet ovat seuraavat:

 • Asiakkaalla on oikeus kieltää puhelinmyynti henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaan on ilmoitettava kieltämisestä puhelinmyyjälle tai puhelinmyyntiyritykselle.
 • Asiakkaalle on ilmoitettava etukäteen, mikä yritys tekee suoramarkkinointia ja millä perusteella se tehdään.
 • Asiakkaalle on ilmoitettava, mistä hänen henkilötietonsa on kerätty ja miten ne aiotaan käyttää.

Kieltämisen jälkeen puhelinmyyntiyrityksellä on velvollisuus lisätä asiakkaan puhelinnumero puhelinmyyntikiellon rekisteriin, jotta asiakkaalle ei tehtäisi lisää puhelinmyyntipyyntöjä.

 • Puhelinmyyntiyrityksellä on velvollisuus ilmoittaa puhelinsoiton alussa puhelinmyyntiyrityksen nimi ja yhteystiedot sekä myyntiin liittyvät tarkoitukset.
 • Puhelinmyyntiyrityksellä on velvollisuus ilmoittaa puhelinsoiton aikana, mikäli puhelun tarkoitus on myynnin edistäminen. Tämä on tehtävä ennen kuin asiakkaalle tarjotaan tuotetta tai palvelua.

3. Miten yksilö voi pyytää markkinointikieltoa?

Yksilö voi pyytää markkinointikieltoa seuraavilla tavoilla:

 1. Ilmoittamalla kieltämisestä yritykselle suoraan. Yrityksen tulee tarjota asiakkaalle mahdollisuus ilmoittaa markkinointikielto pyytämällä asiakasta lähettämään sähköpostia tai soittamaan yritykselle.
 2. Ilmoittamalla kieltämisestä asiakasrekisterin ylläpitäjälle. Asiakasrekisterin ylläpitäjä on yritys tai yhteisö, joka pitää asiakkaistaan rekisteriä ja jolle asiakas on antanut suostumuksensa markkinointiin. Asiakas voi pyytää markkinointikieltoa ilmoittamalla siitä asiakasrekisterin ylläpitäjälle.

Muista, että mikään yleinen markkinointikielto ei ole voimassa, jos asiakas on antanut suostumuksensa markkinointiin tietyllä tavalla, esimerkiksi ruksaamalla valintaruudun verkkolomakkeessa. Asiakkaan tulee peruuttaa suostumuksensa jokaisessa yrityksessä erikseen, jotta markkinointikielto tulee voimaan.

4. VInkkejä yrityksille telemarkkinointikiellon käytäntöön panemisesta

Jos yrityksen tarkoituksena on aloittaa suoramarkkinointi tai puhelinmyynti, on tärkeää noudattaa seuraavia vinkkejä kiellon käytäntöön panemisessa:

 1. Huolehdi siitä, että yrityksellä on asiakkaiden suostumus suoramarkkinointiin tai puhelinmyyntiin. Asiakkaan suostumus tulee hankkia selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, esimerkiksi ruksaamalla valintaruutu verkkolomakkeessa tai merkitsemällä erikseen lomake tai sopimus.
 2. Pidä asiakkaan henkilötiedot luottamuksellisina ja käytä niitä ainoastaan suoramarkkinoinnin tai puhelinmyynnin tarkoituksiin, jotka ovat asiakkaalle ilmoitettuja.
 3. Huolehdi siitä, että asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi tai puhelinmyynti milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi tarjoamalla asiakkaalle opt-out -linkki sähköpostimarkkinointiviesteissä tai tarjoamalla asiakkaalle mahdollisuus ilmoittaa kieltämisestä yritykselle.
 4. Huolehdi siitä, että puhelinmyyjät noudattavat puhelinmyyntikiellon sääntöjä, esimerkiksi ilmoittamalla puhelinsoiton tarkoituksen ja yrityksen yhteystiedot sekä tarjoamalla asiakkaalle mahdollisuuden kieltää puhelinmyynti.
 5. Muista, että suoramarkkinointi- ja puhelinmyyntikiellon rikkominen voi johtaa sakkoihin tai muita sanktioita. On siis tärkeää, että yritys noudattaa näitä sääntöjä asiakkaiden henkilötietojen suojelemiseksi sekä asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.

5. Onko olemassa ilmainen markkinointiesto puhelimeen?

On olemassa ilmainen puhelinmarkkinointikiellon rekisteri, jonka ylläpitää ASML -sivusto. Tähän rekisteriin voi ilmoittaa puhelinnumeronsa, jolloin siihen ei saa tehdä puhelinmyyntipyyntöjä. Asiakas voi ilmoittaa puhelinnumeronsa rekisteriin soittamalla verkossa olevaan numeroon. Esto on voimassa vain rajoitetun ajan ja se tulee tehdä aina uudestaan, jos estoa haluaa jatkaa.

Muista, että puhelinmarkkinointikiellon rekisteri ei koske kaikkia markkinointiviestejä. Esimerkiksi jos asiakas on antanut suostumuksensa sähköpostimarkkinointiin tietyllä tavalla, yritys saa lähettää asiakkaalle sähköpostimarkkinointia. Asiakkaan tulee peruuttaa suostumuksensa, jotta markkinointikielto tulee voimaan myös sähköpostimarkkinoinnissa.

Lisäksi on olemassa muita ilmaisia markkinointikieltoja, kuten esimerkiksi postimarkkinointikiellon rekisteri, johon asiakas voi ilmoittaa postiosoitteensa. Markkinointikieltoja koskevat säännöt ja ohjeet vaihtelevat riippuen siitä, minkä tyyppisestä markkinoinnista on kyse. Asiakkaan on hyvä tutustua näihin sääntöihin ja ohjeisiin ennen kieltämisilmoituksen tekemistä.

Lue lisää suoramarkkinointikiellon tekemisestä Yle Digitreenien verkkosivuilla.

Miten voin kieltää suoramarkkinoinnin?

Voit kieltää suoramarkkinoinnin ilmoittamalla siitä yritykselle, joka tekee sinulle mainontaa. Yleensä digitaalisessa mainonnassa on markkinointieston mahdollista linkki tai nappi

Voinko kieltää kaiken markkinoinnin samasta paikasta?

Valitettavasti ei ole mitään yhtä paikkaa, jonka kautta voit kieltää kaiken markkinoinnin, vaan se tulee tehdä jokaisen yrityksen kohdalla erikseen. Jotkin ilmaispalvelut tarjoavat telemarkkinointikieltoa, joka voi auttaa sen vähentämisessä.

Mitkä ovat oikeuteni suoramarkkinoinnin estämiseksi?

Voit pyytää tiedot, mistä tietosi ovat saatu ja miten niitä käytetään. Voit myös vaatia niiden poistamiseta ja markkinoinnin estämistä. Lisätietoja kirjoituksessa.